post-image
دسته‌بندی نشده

راهکار حفاظت کودکان در اینترنت با برنامه‌ نظارتی

با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از اینترنت در زندگی روزمره، مخاطرات برای کودکان نیز افزایش یافته است. کودکان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در معرض محتوای نامناسب، تبلیغات مخرب و افراد بدنامی قرار می‌گیرند. در این مقاله، به بررسی چند راهکار موثر برای حفاظت از کودکان در...
Scroll